Головна Про Банк Етика бізнесу

Етика бізнесу

Частиною загальної місії групи ПроКредит є встановлення стандартів у тих фінансових секторах, де ми працюємо. Ми ведемо бізнес, що відрізняється не тільки цільовою групою, яку ми обслуговуємо, але й високою якістю фінансових послуг. Таким чином, ми хочемо зробити свій внесок у розвиток етики бізнесу. У цьому розумінні ключове значення мають наші корпоративні цінності, які є основою нашої бізнес-етики. У своїй роботі всі банки групи ПроКредит керуються такими принципами як:

  • Прозорість: ми дотримуємося принципу надання прозорої інформації нашим клієнтам, громадськості, а також нашим співробітникам.
    Наприклад, ми несемо відповідальність за повне розуміння пропонованих умов і усвідомлене підписання договорів нашими клієнтами. За допомогою підвищення громадської обізнаності про небезпеку непрозорих комерційних пропозицій, ми підвищуємо фінансову освіченість.
  • Культура відкритого спілкування: ми відкриті, чесні й конструктивні в нашому спілкуванні один з одним; ми професійно вирішуємо робочі конфлікти, працюючи разом над пошуком рішень.
  • Соціальна відповідальність і толерантність: ми даємо клієнтам слушні поради та оцінюємо їхнє економічне й фінансове становище, діловий потенціал та спроможність погасити кредит із тим, щоб наші клієнти уникнули надмірної закредитованості, а ми змогли надати відповідні фінансові послуги. Ми з повагою ставимося до всіх клієнтів і співробітників незалежно від їхнього походження, расової та національної приналежності, статі, релігійних вірувань та політичних переконань.
    Також ми суворо стежимо за тим, щоб всі заявки на фінансування оцінювалися на відповідність до нашої етики ведення бізнесу. Не фінансуються підприємства або фізичні особи, якщо є підозра, що вони використовують небезпечні, шкідливі для навколишнього середовища або морально неприйнятні форми праці, особливо такі, як дитяча праця.
  • Високі професійні стандарти: наші співробітники несуть особисту відповідальність за якість своєї роботи та незмінно прагнуть до подальшого професійного зростання.
  • Високий рівень особистої відповідальності: кришталева чесність – обов'язкова вимога від усіх співробітників групи ПроКредит у всі часи, і будь-які порушення цього принципу завжди швидко і суворо присікалися.

Ці принципи відображають суть нашої корпоративної культури і активно застосовуються в нашій повсякденній діяльності. Більше того, вони знайшли своє відображення в Кодексі поведінки, який трансформує принципи групи ПроКредит в практичні керівні принципи для всіх співробітників. Щоб переконатися, що нові співробітники цілком розуміють усі зазначені принципи, початковий курс для нового персоналу передбачає спеціальні навчальні заняття, присвячені кодексу поведінки і його значенню для всіх членів нашої команди. Регулярні заняття з підвищення кваліфікації сприяють збереженню прихильності існуючих співробітників високим етичним стандартам, допомагають тримати їх в курсі нововведень етичного характеру й надають їм можливість аналізувати конкретні приклади й обговорювати будь-які неясності.

Ще одним аспектом дотримання найвищих стандартів ділової етики є послідовне застосування найдосконаліших міжнародних правил і процедур, націлених на захист наших установ від використання в якості інструмента для відмивання грошей та іншої протизаконної діяльності, такої як фінансування тероризму. У зв’язку із цим дуже важливим є принцип «знай свого клієнта», а також надання обґрунтованої звітності та дотримання чинного законодавства. З метою забезпечення відповідності німецьким регулятивним нормам в установах групи впроваджується політика протидії відмиванню грошей і запобіганню шахрайства, що відповідає найсучаснішому рівню вимог.

Група ПроКредит прагне неухильно дотримуватись високих етичних та ділових стандартів щодо власного економічного, соціального та екологічного впливу. Для більш поглибленого розуміння впливу діяльності групи ПроКредит, будь ласка, ознайомтесь з " Ключовими моментами звіту про результати 2019 року" або з повним " Комплексним звітом про результати 2019 року ".

Оновлено 24.05.2022 08:21:08
e-Bankingx