Головна Про Банк Група ПроКредит

Група ПроКредит

До складу групи ПроКредит входять банки, які спеціалізуються на роботі з малими та середніми підприємствами в країнах з перехідною економікою. Наша бізнес-модель включає основні види традиційної банківської діяльності. Ми працюємо у країнах Східної та Південно-Східної Європи, Південної Америки та Німеччині. Материнською компанією групи є ПроКредит Холдинг АГ та Ко зі штаб-квартирою у Франкфурт-на-Майні. Організаійно-правовою формою є КГаА (Kommanditgesellschaft auf Aktien або акціонерне командитне товариство) (далі – «ПроКредит Холдинг»). Наша корпоративна стратегія та діяльність спрямовані на забезпечення сталого економічного, соціального та екологічного розвитку країн, в яких ми працюємо. Бізнес-стратегія групи ПроКредит передбачає формування довгострокових взаємовідносин з нашими клієнтами та працівниками, а також ретельне управління ризиками. Група не бере участі у спекулятивній діяльності. Завдяки тому, що наша бізнес-політика зосереджена на сталому розвитку, нам вдається отримувати прибутки кожного року та постійно демонструвати позитивні фінансові результати, навіть в часи економічної нестабільності. Співпрацюючи з малими та середніми підприємствами, ми прагнемо зробити свій внесок у створення нових робочих місць, покращення інноваційної спроможності та підвищення рівня обізнаності про екологічні та соціальні проблеми. Тому ми зосередилися на співпраці з підприємствами, які мають стабільну формалізовану структуру, та приділяємо особливу увагу підтримці місцевого виробництва, особливо у сільському господарстві. Малі та середні підприємства, які є нашими клієнтами, ставляться до групи ПроКредит як до рівного партнера, який розуміє їхні потреби та унікальні виклики, з якими вони стикаються. Ми пропонуємо широкий спектр прозорих фінансових послуг. Ми розвиваємо культуру заощадження та покращуємо фінансову стійкість наших клієнтів. Хоча позики приватним клієнтам надаються в обмеженій кількості, вони головним чином спрямовуються на придбання та обслуговування довгострокових активів (наприклад, позики на покращення енергоефективності будівель). Як банківська група з етично-орієнтованою корпоративною місією, ми не лише приділяємо величезну увагу забезпеченню того, щоб наші установи не використовувалися як інструмент для відмивання грошей, фінансування тероризму чи здійснення іншої незаконної діяльності, але й з такою ж наполегливістю боремося з ризиками шахрайства в усіх банках групи ПроКредит. З метою забезпечення дотримання цих стандартів в усіх банках застосовується єдина концепція, яка в певних питаннях навіть суворіша, ніж законодавство Німеччини і країн Європи та вимоги місцевих нормативно-правових актів. Більше того, наші працівники керуються інструкціями, які вимагають протидіяти відмиванню грошей та шахрайству на випередження шляхом встановлення довгострокових взаємовідносин з клієнтами та розвитку культури відкритого та прозорого спілкування. Група ПроКредит затвердила Кодекс поведінки, дотримуватися положень якого зобов’язані усі співробітники. Кодекс поведінки ґрунтується на основоположних принципах людської гідності та закріплює наші зобов’язання проявляти взаємоповагу один до одного та діяти відповідально. Кодекс слугує співробітникам етичним орієнтиром в поведінці та рішеннях як всередині компанії, так і за її межами. В Кодексі також міститься Список заборонених видів господарської діяльності, які вважаються шкідливими з соціальної, моральної та екологічної точки зору або не відповідають звичайним вимогам охорони праці, а тому не повинні фінансуватися банками групи ПроКредит. В групі ПроКредит застосовується ретельна та комплексна процедура відбору персоналу та реалізується структурована загальногрупова програма професійної підготовки через власні навчальні центри. Ціль полягає у забезпеченні відповідності наших працівників високим стандартам, очікуванням, які не обмежуються лише професійними навичками; а також дотримання корпоративних етичних стандартів. Наші місцеві та міжрегіональні програми навчання охоплюють не лише такі предмети, як менеджмент та фінанси, а й історичні, філософські, етичні та соціально-політичні питання. Ми пропонуємо нашим співробітникам довгострокові перспективи кар’єрного росту на основі прозорого стандартизованого механізму підвищення заробітної плати та просування по службі. Це також передбачає регулярне обговорення відгуків та проведення оцінок ефективності роботи, а також участь в багаторівневій програмі безперервного підвищення кваліфікації. Екологічна та соціальна сталість в рамках економічного розвитку, який ми підтримуємо, є особливо важливим елементом нашого бачення політики розвитку. У зв’язку з цим, захист навколишнього середовища відіграє надзвичайно важливу роль. Група ПроКредит розробила комплексну систему управління навколишнім середовищем, яка передбачає проведення внутрішніх заходів, спрямованих на мінімізацію негативного впливу діяльності наших банків на навколишнє середовище, зокрема зменшення споживання енергії та витратних матеріалів, а також утворення відходів. Крім того, невід’ємним елементом наших взаємовідносин з клієнтами є проведення аналізу впливу їх господарської діяльності на навколишнє середовище з метою виявлення доказів екологічної шкоди, шумового забруднення та соціально неприйнятних умов праці. Більше того, ми заохочуємо клієнтів інвестувати в енергоефективність, відновлювальні джерела енергії та екологічно безпечні технології.

Наш підхід до роботи з клієнтами

Клієнтська база банків групи ПроКредит включає як бізнес-клієнтів, так і приватних клієнтів. Ми надаємо нашим клієнтам повний спектр банківських послуг: фінансування, відкриття депозитних рахунків та здійснення платіжних операцій. Зосередженість на малих та середніх підприємствах проявляється у відносно великій частці бізнес-клієнтів. Станом на кінець фінансового року вони становили 92% кредитного портфелю. В обслуговуванні приватних клієнтів ми зосереджуємося на наданні депозитних послуг та проведенні платіжних операцій, при цьому наданню позик відводиться виключно другорядна роль. Більшість з цих позик – це іпотечні кредити та кредити на облаштування житла. З точки зору розвитку, ризиків та ефективності, ми цінуємо клієнтів з надійною бізнес-моделлю. Це передбачає організацію господарської діяльності, а також здійснення відрахувань своїм працівникам та суспільству в цілому. Такі підприємства відіграють важливу роль у формуванні сектора малих та середніх підприємств та справляють суттєвий вплив на розвиток і модернізацію економіки. Наші взаємовідносини з бізнес-клієнтами ґрунтуються на повному розумінні відповідних підприємств, їх бізнес-процесів та пов’язаних з ними специфічних потреб. В основі успішних довготривалих ділових стосунків, які ми прагнемо налагодити з нашими клієнтами, лежить висока якість індивідуальних консультативних послуг, які надаються нашими спеціалістами з обслуговування клієнтів. Це означає, що наші спеціалісти з обслуговування бізнес-клієнтів регулярно відвідують клієнтів на їх підприємствах з метою проведення аналізу фінансового становища та складання профілю ризиків, а також надання їм комплексних консультативних послуг. Ми прагнемо стати «домашнім банком», який пропонує клієнтам повний спектр фінансових послуг з одного джерела та гнучко й індивідуально підходить до задоволення конкретних потреб з метою налагодження та підтримання довгострокових ділових стосунків. Значення таких послуг стає очевидним, якщо врахувати низький рівень фінансових послуг, що в певній мірі пропонуються малим та середнім підприємствам в країнах, в яких ми працюємо. Окрім електронних банківських послуг, ми також пропонуємо нашим бізнес-клієнтам та приватним клієнтам сучасну мережу відділень, в яких вони можуть отримати всі фінансові послуги, пов’язані зі здійсненням платіжних операцій та управлінням рахунком. Більшість відділень банків, які входять до групи ПроКредит, мають сучасно обладнані цілодобові зони самообслуговування, які, з огляду на їх розмір, функціональність та прогресивність, позитивно відрізняють нас від конкурентів. Вони дозволяють безпечно та ефективно провести широкий спектр операцій.

Наші цінності

У своїй діяльності група ПроКредит неухильно дотримується певних принципів та цінностей, які викладені у нашому Кодексі поведінки. Їх можна узагальнити наступним чином:

  • особиста чесність та відданість справі проявляється у взаємовідносинах з клієнтами та колегами;
  • високі професійні стандарти стосуються нашої особистої відповідальності за роботу та перед компанією;
  • соціальна відповідальність та терпимість проявляються у ділових стосунках з клієнтами, протидії відмиванню грошей та повазі до навколишнього середовища;
  • відкритість спілкування стосується вирішення конфліктів та повного, справедливого та конструктивного обміну повідомленнями як в середині групи, так і за її межами;
  • прозорість стосується не лише змісту інформації, але й способу її поширення.

Кодекс поведінки тісно пов'язаний з повсякденним життям наших співробітників та регулює їх взаємовідносини з клієнтами, колегами та представниками органів державної влади. Він визначає нашу відповідальність перед колегами, організацією та суспільством і вимагає високого рівня дотримання наших власних цінностей. Кодекс поведінки є обов’язковим для усіх працівників банків групи ПроКредит. В ньому не містяться жорсткі правила та інструкції стосовно того, як поводитися в певних обставинах. Натомість, в Кодексі описуються принципи, які регулюють поведінку наших працівників в окремих ситуаціях. Кодекс поведінки інтенсивно обговорюється з працівниками банків групи ПроКредит і підписується всіма співробітниками.

Організаційна структура групи ПроКредит

ПроКредит Холдинг – це материнська компанія групи, яка відповідає за підтримання необхідного рівня капіталу в групі та забезпечує виконання усіх зобов’язань щодо складання звітності, управління ризиками, протидії відмиванню грошей та дотримання вимог відповідно до німецького та європейського банківського законодавства, зокрема вимог, передбачених розділом 25а Закону Німеччини «Про банківську діяльність». На консолідованому рівні контроль за діяльністю групи ПроКредит здійснюється фінансовими наглядовими органами Німеччини (Федеральне управління фінансового нагляду Німеччини та Бундесбанк). Керівництво та окремі працівники керівної ланки ПроКредит Холдингу входять до складу наглядових рад місцевих банків групи ПроКредит та беруть участь в усіх стратегічних бізнес-процесах. ПроКредит Холдинг відіграє важливу роль у визначенні кадрової політики та у розробці навчальних планів академій групи ПроКредит. Усі керівники банків групи ПроКредит обов’язково проходять навчання в цих академіях. Більше того, ПроКредит Холдинг встановлює загальні керівні принципи та стандарти для важливих сфер банківської діяльності з метою забезпечення наявності та належного функціонування організаційних структур та процесів в банках групи ПроКредит. Такі керівні принципи та стандарти доповнюються обміном та поширенням передового досвіду на тематичних семінарах, мастер-класах та тренінгах, які регулярно проводяться ПроКредит Холдингом. Збалансовані ІТ-рішення відіграють ключову роль у реалізації бізнес-стратегій та стратегій управління ризиками групи. Компанія Quipu GmbH (дочірня компанія, 100% акцій якої належить ПроКредит Холдингу) розробляє програмне забезпечення в тому числі і для групи ПроКредит. У тісній співпраці з компанією Quipu розробляються та впроваджуються системи, необхідні для роботи з клієнтами, виконання казначейських функцій, складання звітності та ведення обліку. Пріоритети у сфері ІТ та розробки програмного забезпечення визначені в Стратегії групи у сфері ІТ та затверджені керівництвом ПроКредит Холдингу. Більше того, ПроКредит Банк в Німеччині надає підтримку групі, беручи на себе головну роль у виконанні казначейської функції та забезпечуючи фінансування банків групи ПроКредит. Він також пропонує банкам групи ПроКредит, які ведуть діяльність у країнах Східної Європи, можливість взяти участь у співфінансуванні середніх підприємств. В Німеччині він пропонує клієнтам ощадні продукти, які доступні в режимі онлайн, та є цікавим партнером для німецьких компаній, які працюють в країнах, в яких знаходяться відділення банків групи ПроКредит. Окрім фінансування та ведення звітності, ПроКредит Банк в Німеччині надає можливість здійснювати міжнародні платіжні операції на вигідних умовах: не лише між країнами, в яких працюють банки групи, але й в інші країни. Діяльність групи ПроКредит розподілена за регіональним принципом. Банки розташовані в наступних чотирьох регіонах:*

  • Південно-Східна Європа: 44,8% сукупних активів групи (сім банків в балканських країнах (Албанія, Боснія та Герцеговина, Болгарія, Косово, Македонія, Румунія та Сербія));
  • Східна Європа: 12,5% сукупних активів групи (три банки в країнах, які зараз входять або раніше входили до складу Співдружності Незалежних Держав (СНД) (Грузія, Молдова та Україна));
  • Південна Америка: 15,6% сукупних активів групи (Еквадор)**;
  • Німеччина: 17,2% сукупних активів групи (ПроКредит Банк в Німеччині, ПроКредит Холдинг, компанія Quipu та ПроКредит Академія у Фюрті).

* Активи від зупинених ділових операцій складають 9,9% всіх активів групи.
** Південноамериканський регіон також включає в себе нову організацію Administración y Recuperación de Cartera Michoacán S. A (ARDEC), розташовану в Мексиці, яка не входить до складу регіону через свою незначну частку (0.2%) в загальних активах групи. Частка кредитного портфелю ProConfianza S.A (Мексика), що підлягає продажу, була переведена в ARDEC. Ця організація буде уповноважена керувати процесом зменшення непроданої частки кредитного портфелю.

Наші акціонери

До складу акціонерів ПроКредит Холдингу входить велика кількість приватних та державних організацій. Детально зі структурою власників можна ознайомитись за цим посиланням.

Оновлено 24.05.2022 08:21:08
e-Bankingx