Головна Тарифи та умови обслуговування

Тарифи та умови обслуговування

Приватні клієнти

Послуги

Послуги, вартість яких включена до щомісячної плати Комісія
Обслуговування поточного рахунку в національній валюті
Випуск основної картки Visa Classic строком дії 3 роки
Ощадний рахунок FlexSave, щомісячна виплата відсотків
e-Banking, мобільний додаток (дистанційне управління рахунками)
SMS-інформування
Перекази з картки на картку
Переказ коштів в UAH на рахунки фізичних або юридичних осіб
Готівкове та безготівкове зарахування коштів на рахунок
Онлайн купівля/продаж/обмін іноземної валюти
Зняття коштів в касах та банкоматах ПроКредит Банку
Зняття коштів в банкоматах за межами ПроКредит Банку на території України
Перевипуск картки у зв’язку з закінченням терміну дії
Перевипуск ПІН до картки/ Зміна ПІН до картки в банкоматах ПроКредит Банку
Надання довідок за формою банку/Оформлення довіреності на розпорядження рахунками

165 UAH (щомісячно)

Обслуговування додаткового поточного рахунку Долари США / Євро

85 UAH (щомісячно)

Вклади

Валюта Ощадний рахунок FlexSave / Строковий депозит, зі щомісячною виплатою відсотків
Гривня
Долари США
Євро
Ощадний рахунок FlexSave Строковий депозит
Відсотки Сума 6 місяців 12 місяців 18 місяців 24 місяці
5 від 100 000 8 9 7 7
0,25 від 5 000 1 2 2 2
0,1 від 5 000 0,75 1.5 1.5 1.5

Кредит

Тип кредиту Валюта Термін дії (місяці) Річна відсоткова ставка

Овердрафт FlexFund

UAH

12

Номінальна ставка Ефективна ставка
19% 21,58%
Додаткові умови - Офіційне працевлаштування
- Щомісячний дохід від UAH 15 000
- Встановлюється у розмірі двомісячного доходу
Сума овердрафту min UAH 15 000
max UAH 500 000

Картки

Платіжні картки Комісія, UAH
Зняття коштів з поточного рахунку в касах інших банків
Зняття коштів з поточного рахунку в касах банків та банкоматах за кордоном
Випуск додаткової картки Visa Classic UAH/USD/EUR строком дії 3 роки
Перевипуск картки Visa Classic за ініциативою клієнта (втрата, пошкодження та інше)
Конвертація валюти відмінної від USD/EUR при здійсненні операції з карткою за межами України
1,5%
2% min 3 USD / 3 EUR
100 UAH / 5 USD / 5 EUR
100 UAH / 5 USD / 5 EUR
1%

Транзакції

Міжнародні платежі Комісія
Переказ коштів USD/EUR на рахунок в іншому банку
Продаж/купівля/обмін валюти на міжбанківському валютному ринку
Міжнародні платежі в банки групи ПроКредит – ProPay
0,3% min 20 USD / 20 EUR
max 150 USD / 150 EUR
0,2% min 20 UAH
65 UAH / 2,5 USD / 2,5 EUR

 

  • Поточний рахунок відкривається Клієнту у складі базового набору послуг, що передбачений Генеральним договором про надання банківських послуг фізичним особам в АТ «ПроКредит Банк» (надалі – Генеральний договір).
  • У випадку порушення Клієнтом строку сплати вартості послуг Банку, Банк нараховує пеню у розмірі 0,25% від простроченої суми, але не менше подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня, від простроченої суми.
  • У випадку виникнення несанкціонованої заборгованості за поточним рахунком внаслідок перевищення Клієнтом платіжного ліміту банківської платіжної картки, Банк нараховує пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня, від суми несанкціонованої заборгованості.
  • У випадку недотримання Клієнтом правил безпечного користування банківською платіжною карткою та/або ПІН-кодом до неї, системою електронного банкінгу, мобільним додатком, Клієнт може зазнати збитків.
  • Банк має право повністю або частково призупинити надання послуги та/або послуг в цілому в рамках Генерального договору у випадку несплати Клієнтом вартості послуг(и) Банку, які були надані раніше, протягом більше ніж двох календарних місяців. В такому випадку ощадні/поточні рахунки Клієнта підлягають закриттю, про що Банк направляє Клієнту SMS-повідомлення за 14 днів до такого закриття.
  • Банку забороняється вимагати від Клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від Банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг.
  • Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не передбачено Генеральним договором або законодавством України.
  • Клієнт може відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.

 

Оновлено 25.11.2020 14:53:09
создание сайта в Болд Ендеворс
e-Bankingx