Головна Тарифи та умови обслуговування

Тарифи та умови обслуговування

Приватні клієнти

Послуги

Послуги, вартість яких включена до щомісячної плати Комісія
Відкриття та обслуговування поточного рахунку в національній валюті
Випуск основної картки Visa Classic строком дії 3 роки
Відкриття та обслуговування Ощадного рахунку FlexSave, щомісячна виплата відсотків
e-Banking, мобільний застосунок (дистанційне управління рахунками)
SMS-інформування
Перекази між своїми рахунками
Перекази з картки на картку
Переказ коштів в UAH на рахунки фізичних або юридичних осіб
Онлайн купівля/продаж/обмін іноземної валюти
Готівкове та безготівкове зарахування коштів на рахунок
Зняття коштів в банкоматах ПроКредит Банку
Зняття коштів в банкоматах за межами ПроКредит Банку на території України
Перевипуск картки у зв’язку з закінченням терміну дії
Перевипуск ПІН до картки/Зміна ПІН до картки в банкоматах ПроКредит Банку
Надання довідок/Оформлення довіреності на розпорядження рахунками

165 UAH (щомісячно)

Обслуговування додаткових поточних рахунків в USD та/або EUR

85 UAH (щомісячно)

Вклади

Валюта Ощадний рахунок FlexSave / Строковий депозит з щомісячною виплатою відсотків
UAH
USD
EUR
Ощадний рахунок FlexSave Строковий депозит
Сума Відсотки Сума 3 м. 6 м. 12 м. 18-24 м.
до 50 000 000 5,5% 100 000 - 50 000 000 7% 9% 10% 10%
до 3 000 000 0,25% 5 000 - 3 000 000 - 1% 1,25% 1,25%
до 3 000 000 0,25% 5 000 - 3 000 000 - 0,5% 1% 1%

Вклади

Валюта Ощадний рахунок FlexSave
UAH
USD
EUR
Ощадний рахунок FlexSave
Сума Відсотки
до 50 000 000 5,5%
до 3 000 000 0,25%
до 3 000 000 0,25%

Вклади

Валюта Строковий депозит з щомісячною виплатою відсотків
UAH
USD
EUR
Строковий депозит
Сума 3 м. 6 м. 12 м. 18-24 м.
100 000 - 50 000 000 7% 9% 10% 10%
5 000 - 3 000 000 - 1% 1,25% 1,25%
5 000 - 3 000 000 - 0,5% 1% 1%

Кредит

Тип кредиту Валюта Термін дії (місяці) Річна відсоткова ставка

Овердрафт FlexFund

UAH

12

Номінальна ставка Ефективна ставка

19%

23,64%

Додаткові умови - Офіційне працевлаштування
- Щомісячний дохід від 15 000 UAH
- Встановлюється у розмірі двомісячного доходу
Сума овердрафту min 15 000 UAH
max 500 000 UAH

Готівка

Операції з готівкою Комісія
Зняття UAH в касі Банку
Зняття в касі Банку понад 20 000 USD на місяць
Зняття в касі Банку понад 20 000 EUR на місяць
Зняття коштів в касах інших банків
Зняття коштів в касах банків та банкоматах за кордоном
0,75%
0,75% від суми перевищення
0,75% від суми перевищення
1,5%
2% min 3 USD/3 EUR

Картки

Платіжні картки Комісія, UAH
Випуск додаткової картки Visa Classic UAH/USD/EUR строком дії 3 роки
Перевипуск картки Visa Classic за ініціативою клієнта (втрата, пошкодження та інше)
Конвертація валюти відмінної від USD/EUR при здійсненні операції з карткою за межами України
100 UAH / 5 USD / 5 EUR
100 UAH / 5 USD / 5 EUR
1%

Валюта

Міжнародні платежі Комісія
Переказ коштів USD/EUR на рахунок в іншому банку
Продаж/купівля/обмін валюти на валютному ринку
Міжнародні платежі в банки групи ПроКредит – ProPay
0,3% min 20 USD / 20 EUR
max 150 USD / 150 EUR
0,2% min 20 UAH
65 UAH / 2,5 USD / 2,5 EUR

 

Важлива інформація

  • Поточний рахунок відкривається Клієнту у складі базового набору послуг, що передбачений Генеральним договором про надання банківських послуг фізичним особам в АТ «ПроКредит Банк» (надалі – Генеральний договір).
  • У випадку порушення Клієнтом строку сплати вартості послуг Банку, Банк нараховує пеню у розмірі 0,25% від простроченої суми, але не менше подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня, від простроченої суми.
  • У випадку виникнення несанкціонованої заборгованості за поточним рахунком внаслідок перевищення Клієнтом платіжного ліміту банківської платіжної картки, Банк нараховує пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня, від суми несанкціонованої заборгованості.
  • У випадку недотримання Клієнтом правил безпечного користування банківською платіжною карткою та/або ПІН-кодом до неї, системою електронного банкінгу, мобільним додатком, Клієнт може зазнати збитків.
  • Банк має право повністю або частково призупинити надання послуги та/або послуг в цілому в рамках Генерального договору у випадку несплати Клієнтом вартості послуг(и) Банку, які були надані раніше, протягом більше ніж двох календарних місяців. В такому випадку ощадні/поточні рахунки Клієнта підлягають закриттю, про що Банк направляє Клієнту SMS-повідомлення за 14 днів до такого закриття.
  • Банку забороняється вимагати від Клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від Банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг.
  • Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не передбачено Генеральним договором або законодавством України.
  • Клієнт може відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації, наведеними за цим посиланням.

 

Оновлено 24.05.2022 08:21:08
e-Bankingx