Овердрафт FlexFund

Легке отримання коштів

для нагальних потреб у рамках кредитного ліміту.

Чому варто обрати Овердрафт у ПроКредит Банку?

 • Відсутність комісій за встановлення овердрафту
 • Відсотки нараховуються тільки на використану суму
 • Жодних комісій за зняття чи перерахунок кредитних коштів
 • Легка процедура оформлення та зручне використання
 • Фіксована ставка не залежно від строку користування кредитними коштами

Критерій клієнта

21-65 років
від 15 000 грн.
Офіційного доходу на місяць
Фізична особа-резидент
Ціль кредиту Поточні потреби клієнта
Сума кредиту 15 000 - 500 000 грн.
Але не більше розміру подвійного місячного доходу клієнта на рахунок в ПроКредит Банку
Строк кредиту 12 місяців
Відсоткова ставка 19%
Комісії Відсутні
Додаткові витрати на отримання кредиту Відсутні
Порядок погашення Вільне користування протягом усього строку погашення
Повне погашення заборгованості у кінці строку договору
Забезпечення Відсутнє
Страхування Відсутнє
Форма видачі кредиту Встановлення ліміту на поточний рахунок позичальника з прямим доступом
через платіжну картку
Додаткові умови Переведення доходу позичальника на рахунки, відкриті у ПроКредит Банку

Розрахувати платіж за кредитом*

грн.

*Розрахунок є орієнтовним.

Подати заявку

Щомісячний платіж

Реальна річна процентна ставка

Загальні витрати**

Загальна вартість кредиту

Послуга доступна для клієнтів, що мають поточний рахунок у гривні, обслуговування якого здійснюється згідно з чинними тарифами.

Загальні витрати складають**

 • Сума нарахованих відсотків по кредиту за обраний період
 • Обслуговування поточного рахунку, щомісячно: 165 грн

Важлива інформація

 • Банк має право достроково розірвати додаткову угоду до Генерального договору про надання банківських послуг фізичним особам в АТ «ПроКредит Банк» щодо встановлення овердрафту на поточний рахунок (далі – Додаткова угода) у будь-який час, попередивши про це клієнта за 14 днів до дати дострокового розірвання, а також в інших випадках, передбачених Генеральним договором, шляхом відправлення клієнту відповідного повідомлення.
 • Клієнт має право достроково розірвати Додаткову угоду протягом 14 днів з дати її укладення шляхом відправлення банку відповідного повідомлення до закінчення 14-денного строку, при цьому клієнт зобов'язаний повернути попередньо одержаний овердрафт та сплатити проценти за період з дня одержання овердрафту до дня його повернення за ставкою, встановленою угодою.
 • Після закінчення 14-денного строку з дати укладення Додаткової угоди клієнт має право ініціювати її дострокове розірвання шляхом повернення використаної суми овердрафту, виконання інших грошових зобов’язань за нею, а також підписання угоди про дострокове розірвання Додаткової угоди.
 • У випадку порушення клієнтом строку повернення суми використаного овердрафту, банк нараховує пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня, від простроченої суми.
 • Банк має право вносити інформацію про заборгованість клієнта до кредитного бюро/кредитного реєстру Національного банку України, у тому числі щодо негативної кредитної історії, що може враховуватися банком під час прийняття рішення щодо надання кредиту в майбутньому.
 • Банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг.
 • Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не передбачено Генеральним договором або законодавством України.
 • Клієнт може відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації, наведеними за цим посиланням.
Оновлено 24.05.2022 08:21:08
e-Bankingx