Головна Кредити приватним клієнтам Інвестиційний кредит

Інвестиційний кредит

uk_UA

місяць

місяці

місяців

місяця

від

до

грн.

дол

євро

Введена Вами сума вкладу менше мінімальної

Ремонт, утеплення житла чи технології енергозбереження у будинку -

пропонуємо широкий спектр кредитування за простою процедурою.

Чому варто обрати інвестиційний кредит від ПроКредит Банку?

 • Широкий спектр цілей кредитування (від ремонту житла до енергозберігаючих технологій)
 • Можливе кредитування без застави до 600 тис.грн.
 • Без страхування життя та нотаріального посвідчення договорів застави рухомого майна
 • Прозорі умови кредитування
 • Попереднє рішення щодо отримання кредиту протягом 24 годин
 • Проста процедура затвердження кредиту

Критерій клієнта

21-65 років
від 25 000 грн.
Офіційного доходу на місяць
Фізична особа-резидент
Ціль кредиту Ремонт житла
Енергозберігаючі технології (встановлення сонячних панелей теплових насосів та інше)
Інші інвестиції
Сума кредиту 300 000 - 1 000 000 грн.
Строк кредиту 12-60 місяців
Відсоткова ставка 15% (для кредитів з заставою)
17% (для кредитів без застави)
Плаваюча відсоткова ставка з переглядом кожні 12 місяців (базується на індексі UIRD)
Комісії Комісія за видачу – 1% (одноразово)
Комісія за збір та перевірку інформації у відповідних реєстрах та бюро – 500 грн. (одноразово)
Перший внесок Від 20% від вартості об’єкту/проекту
0% за умови надання додаткової застави
Порядок погашення Ануїтет
Класичний графік
Забезпечення Рухоме, нерухоме майно
До 600 000 грн. – можливо без забезпечення (за рішенням кредитного комітету)
Страхування Об’єкт застави (за наявності)
Форма видачі кредиту Видача коштів на поточний рахунок фізичної особи в гривні з контролем цільового використання
Додаткові умови Переведення доходу позичальника та поручителя (за наявності) на рахунки,
відкриті у ПроКредит Банку

Розрахувати платіж за кредитом*

Предмет кредитування
грн.
від 12 місяців до 60 місяців

*Розрахунок є орієнтовним за ануїтетним графіком погашення.

Подати заявку

Щомісячний платіж

Реальна річна процентна ставка

Загальні витрати**

Загальна вартість кредиту

Послуга доступна для клієнтів, що мають поточний рахунок у гривні, обслуговування якого здійснюється згідно з чинними тарифами.

Загальні витрати складають**

 • Сума нарахованих відсотків по кредиту за обраний період
 • Обслуговування поточного рахунку, щомісячно – 165 грн
 • Комісія за надання кредиту, разово: 1 %.
 • Комісія за збір та перевірку інформації у відповідних реєстрах та бюро, разово: 500 грн
 • Страхування забезпечення, щорічно: 0,15% від суми кредита (при наявності застави)
 • Послуги оцінювача, разово: 1 500 грн. (при наявності застави)

Важлива інформація

 • Банк вправі вимагати дострокового погашення кредиту у наступних випадках: - прострочення погашення грошових зобов’язань за кредитним договором понад 1 календарний місяць; - істотного порушення клієнтом умов кредитного договору; - подання клієнтом банку неправдивої чи неповної інформації до чи після отримання кредиту.
 • Клієнт має право здійснити дострокове погашення кредиту (як повністю так і частково) шляхом подачі заяви про дострокове погашення у встановленій банком формі до запланованої дати погашення.
 • У випадку порушення клієнтом строку повернення суми кредиту та нарахованих процентів, банк нараховує пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня, від простроченої суми.
 • У випадку прострочення погашення кредиту, клієнт сплачує проценти за користування кредитом/його частиною після настання строку погашення кредиту/його частини у розмірі, що дорівнює визначеним відповідно до кредитного договору процентам за користування даним кредитом за кожен календарний день прострочення, які обчислюються за методом «факт/360» від суми залишку кредиту, строк погашення якого настав, з дати виникнення заборгованості до дати повного її погашення.
 • Банк має право вносити інформацію про заборгованість клієнта до кредитного бюро/кредитного реєстру Національного банку України, у тому числі щодо негативної кредитної історії, що може враховуватися банком під час прийняття рішення щодо надання кредиту в майбутньому.
 • Банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг.
 • Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не передбачено Генеральним договором або законодавством України.
 • Клієнт може відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації, наведеними за цим посиланням.
Оновлено 24.05.2022 08:21:08
e-Bankingx