Головна Строковий депозит

Строковий депозит

30.8595

29.2549

1.00

1.00

1.25

1.25

1.25

0.50

0.50

1.00

1.00

1.00

7.00

9.00

10.00

10.00

10.00

19.5

-165

-85

5000

3000000

5000

3000000

100000

50000000

3

6

6

6

6

6

12

12

12

18

18

18

24

24

24

,

uk_UA

місяць

місяці

місяців

місяця

від

до

грн

дол

євро

Введена Вами сума вкладу менше мінімальної

Для вільних коштів, які Ви хочете надійно розмістити на певний період

 • Мінімальна сума:

  100 000 грн

 • Строк вкладу:

  від 3 міс

 • Ставка:

  до 10,00%

 • Мінімальна сума:

  5 000 дол

 • Строк вкладу:

  від 6 міс

 • Ставка:

  до 1,25%

 • Мінімальна сума:

  5 000 євро

 • Строк вкладу:

  від 6 міс

 • Ставка:

  до 1,00%

 • Дострокове зняття

  Ні

 • Часткове зняття

  Ні

 • Поповнення

  Ні

Розрахувати дохід за вкладом*

від 6 місяців до 24 місяців

*Розрахунки є орієнтовними.

Сума вкладу

Ваш дохід після оподаткування**

Сума податків

Ваш дохід до оподаткування

Супутні витрати

Процентна ставка після оподаткування

Відкриття депозитного рахунку доступне для клієнтів, що мають поточний рахунок, обслуговування якого здійснюється згідно з чинними тарифами.

**Суму доходу зменшено на суму податку на дохід та військового збору.

Зв'яжіться зі мною

Важлива інформація

 • Депозитний рахунок для розміщення строкового депозиту відкривається клієнту за умови наявності у нього поточного рахунку у банку у валюті, що відповідає валюті строкового депозиту, шляхом укладання додаткової угоди до Генерального договору про надання банківських послуг фізичним особам в АТ «ПроКредит Банк» (далі – Додаткова угода). Дострокове розірвання, повне або часткове повернення коштів строкового депозиту до закінчення строку його розміщення не передбачено.
 • Умовами Додаткової угоди може бути встановлений строк, протягом якого клієнт зобов’язаний забезпечити надходження на депозитний рахунок коштів строкового депозиту. Якщо на дату закінчення встановленого строку сума коштів строкового депозиту буде меншою за суму, визначену в угоді, з наступного календарного дня угода вважається розірваною.
 • У випадку дострокового повернення строкового депозиту, в тому числі примусового списання його коштів, при нарахуванні процентів на нього, починаючи з дати його розміщення застосовується процентна ставка у розмірі, встановленому тарифами банку для вкладів на вимогу, що діють на дату дострокового повернення або примусового списання.
 • У випадку несвоєчасного звернення клієнта до банку щодо повернення йому коштів, розміщених на умовах строкового вкладу, сума такого вкладу залишається на депозитному рахунку, а нарахування процентів за час знаходження її на цьому рахунку після закінчення строку розміщення здійснюється за процентною ставкою у розмірі, встановленому тарифами банку для вкладів на вимогу, що діють на дату повернення клієнту строкового вкладу.
 • Банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг.
 • Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не передбачено Генеральним договором або законодавством України.
 • Клієнт може відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації, наведеними за цим посиланням.
Валюта Сума 3 місяці 6 місяців 12 місяців 18 місяців 24 місяців
Гривня від 100 000 7,00 % 9,00 % 10,00 % 10,00 % 10,00 %
Долар від 5 000 - 1,00 % 1,25 % 1,25 % 1,25 %
Євро від 5 000 - 0,50 % 1,00 % 1,00 % 1,00 %
Оновлено 24.05.2022 08:21:08
e-Bankingx