Головна Інфо-Центр Новини Значне зростання портфеля й поліпшення зведеного результату групи «ПроКредит» в першому кварталі 2021 року на тлі успішного 2020 фінансового року

Значне зростання портфеля й поліпшення зведеного результату групи «ПроКредит» в першому кварталі 2021 року на тлі успішного 2020 фінансового року

17.05.2021
  • Зростання кредитів клієнтам на 3,0 % та депозитів клієнтів на 2,5 % підкреслює сильні позиції групи як надійного партнера для малого й середнього бізнесу; її позиції як прозорого банку онлайн для приватних клієнтів міцнішають
  • Портфель «зелених» кредитів уперше перевищив позначку в 1 млрд євро й тепер становить 18,8 % від загального кредитного портфеля
  • Вартість ризику, що перераховується на рік, на рівні 27 базисних пунктів — це нижче за рівень минулого року; показники кредитного ризику залишаються стабільними 
  • Співвідношення адміністративних витрат операційного прибутку на рівні 64,8 %, що трохи нижче за коридор, встановлений керівництвом на рівні 65 %–68 % за рік загалом 
  • Зведені результати 15,6 млн євро — це підвищення рентабельності акціонерного капіталу на 7,9 %; позитивний внесок у результат усіх банків «ПроКредит»

Франкфурт-на-Майні, 12 травня 2021 року — група «ПроКредит», що здебільшого активна в країнах Центральної та Східної Європи, розпочала 2021 фінансовий рік із чудовими результатами за 1 квартал. Клієнтський кредитний портфель виріс на 158 млн євро або на 3,0 %, що значно більше, ніж у першому кварталі попереднього року (1 квартал 2020 р.: 42 млн євро, 0,9 %). Зведений результат збільшився до 15,6 млн євро (1 квартал 2020 р.: 13,7 млн євро); це доводить підвищення рентабельності акціонерного капіталу на 7,9 % (1 квартал 2020 р.: 7,0 %). Поліпшення результатів значною мірою пояснюється зниженням резервів під збитки до 3,6 млн євро, зниженням вартості ризику, що перераховується на рік, до 27 базисних пунктів (1 квартал 2020 р.: 57 базисних пунктів; 6,9 млн євро). Співвідношення адміністративних витрат й операційного прибутку залишалось на рівні 64,8 %, що трохи нижче за коридор, встановлений керівництвом на рівні 65 %–68 % за рік загалом (1 квартал 2020 р.: 64,6 %). Усі банки «ПроКредит» зробили позитивний внесок у перший квартал 2021 року, що призвело до поліпшення зведених результатів.

Зростання портфеля в першому кварталі 2021 року пояснюється міцною позицією «ПроКредит» на ринку як «домашнього банку» для малих і середніх підприємств (МСП). З огляду на поки що напружену макроекономічну ситуацію, спричинену пандемією, та відповідно до сильної позиції щодо ESG (навколишнього середовища, соціальних питань і внутрішньокорпоративних відносин), банки «ПроКредит» прагнуть продовжувати активно підтримувати клієнтів МСП у боротьбі з кризою й фінансувати їхні довгострокові інвестиційні проєкти. Сюди входять зелені кредити, які зросли на 33 млн євро в першому кварталі 2021 р., а це становить понад 20 % від загального приросту портфеля в розмірі 158 млн євро за цей період. Станом на 31 березня 2021 р. портфель зелених кредитів уперше перевищив 1 млрд євро, що становить 18,8 % від загального кредитного портфеля.

Суттєве зростання на 123 млн євро або 2,5 % у першому кварталі 2021 р. також продемонстрували депозити клієнтів (1 квартал 2020 р.: зниження на 1,7 % або 74 млн євро). Збільшення депозитів відбулось переважно серед депозитів до запитання й ощадних вкладів; це може бути пов’язано, зокрема, з розвитком онлайн банкінгу для приватних клієнтів.

Надійний розподіл ризиків служить базою для отримання гарних фінансових результатів 

У першому кварталі 2021 року якість портфеля залишалася здебільшого стабільною на рівні кінця 2020 року. Станом на 31 березня 2021 р. частка знецінених кредитів у загальному портфелі становила 2,7 % (31 грудня 2020 р.: 2,6 %); частка кредитів на етапі 2 демонструє незначне зниження на 0,3 процентних пункти до 4,6 %.

Зведені результати за 1 квартал 2021 року охоплюють витрати резервів під збитки на суму 3,6 млн євро (1 квартал 2020 р.: 6,9 млн євро); це відображається на меншій вартості ризику, що перераховується на рік, на 27 базисних пунктів (1 квартал 2020 р.: 57 базисних пунктів). Зафіксовані витрати переважно пов’язані з додатковими резервами під збитки за знеціненими кредитами й досягнутим зростанням портфеля.

Чистий дохід у відсотках становив 49,3 млн євро, це нижче за показник 1 кварталу 2020 р. — 50,9 млн євро, здебільшого через зниження базової ставки, що було здійснено в 2020 році, який позначився пандемією COVID. Більш того, зміна розподілу між статтями чистого доходу у відсотках і резервів під збитки на 1,3 млн євро з першого кварталу 2021 року сприяла зменшенню чистого доходу у відсотках порівняно з показником попереднього року, хоча ця зміна не вплинула на загальний результат. Чистий комісійний дохід, який становив 12,0 млн євро, залишався на рівні, зафіксованому в попередньому році (1 квартал 2020 р.: 12,0 млн євро).

Кадрові й адміністративні витрати зменшились на 1,1 млн євро до 40,7 млн євро в першому кварталі попри стрімке зростання портфеля. Частково це було пов’язано з меншою кількістю подорожей через пандемію COVID-19. Ця стабільна структура витрат разом зі стійким зростанням бізнесу підкреслює масштабний потенціал бізнес-моделі групи «ПроКредит».

Показник достатності базового капіталу 1-го рівня залишається стабільним 

Показник достатності базового капіталу 1-го рівня (CET1 за повною основою) станом на 31 березня 2021 р. становив 13,2 %, що відповідає рівню кінця 2020 р. Зменшення розміщення ліквідності в центральних банках справило позитивний вплив на ситуацію в першому кварталі 2021 року, нівелюючи ефект значного зростання портфеля. Зведені результати за перший квартал 2021 року та зведені результати за другу половину 2020 року ще не відображено в капіталі CET1.

Група «ПроКредит» продовжує відраховувати третину всіх прибутків, відображених у зведених результатах 2019 року та зведених результатах першої половини 2020 року, на майбутні виплати дивідендів із капіталу CET1. Зведені результати за другу половину 2020 року буде відображено в капіталі CET1 після проведення річних загальних зборів 2021 року; третину також буде виділено на дивіденди.

Зручна капіталізація групи «ПроКредит» відображається, зокрема, у коефіцієнті фінансового левериджу, який залишається на рівні 9,2 % та значно перевищує середній показник у банківському секторі.

Рекомендації на 2021 фінансовий рік затверджено 

З огляду на позитивні зрушення в першому кварталі, правління затверджує рекомендації на фінансовий рік, викладені в річній фінансовій звітності за 2020 рік.

Правління й наглядова рада запропонували розподіл дивідендів у розмірі 0,18 євро за звичайну акцію; питання буде вирішено на річних загальних зборах, що заплановано на 27 травня 2021 року. Ця сума відповідає 20 базисним пунктам показника достатності базового капіталу 1-го рівня групи «ПроКредит», що становить максимальний рівень згідно з рекомендацією Європейського центрального банку щодо розподілу дивідендів, яка діє до 30 вересня 2021 року. Правління також має намір узгодити з наглядовою радою та запропонувати на позачергових загальних зборах не пізніше 31 грудня 2021 р. додаткову виплату дивідендів у розмірі 0,35 євро за звичайну акцію на 2020 фінансовий рік за умови, що жодна заява Федеральної служби фінансово-бюджетного нагляду або Європейського центрального банку не виключає такого розподілу.

Сьогодні щоквартальний фінансовий звіт групи «ПроКредит» за 1 квартал 2021 року доступний на вебсайті «ПроКредит Холдинг» у розділі «Відносини з інвесторами» за посиланням https://www.procredit-holding.com/en/investor-relations/reports-publications/financial-reports/.

Контактна особа:  

Андреа Кауфманн (Andrea Kaufmann), «ПроКредит Холдинг», тел.: +49 69 951 437 138, електронна пошта: Andrea.Kaufmann@procredit-group.com

Про «ПроКредит Холдинг АГ та Ко. КГаА» 

Компанія «ПроКредит Холдинг АГ та Ко. КГаА», зі штаб-квартирою у Франкфурті-на-Майні, Німеччина, є головною компанією орієнтованої на розвиток групи компаній «ПроКредит», яка складається з комерційних банків для підтримки малого і середнього бізнесу (МСБ). Окрім основної операційної діяльності, яку вона проводить у Південно-Східній та Східній Європі, група «ПроКредит» також активно діє у Південній Америці та Німеччині. Акції компанії котируються на Франкфуртській фондовій біржі в сегменті «першокласний стандарт» (Prime Standard). Ключовими акціонерами компанії «ПроКредит Холдинг АГ та Ко. КГаА» є стратегічні інвестори «Цайтінгер Інвест» (Zeitinger Invest) і «ПроКредит Стаф Інвест» (ProCredit Staff Invest), що являють собою інвестиційний інструментарій для співробітників групи «ПроКредит», «Датч ДОЕН Партісіпейтс БВ» (Dutch DOEN Participates BV), Німецький державний банк розвитку «КфВ» (KfW Development Bank) і Міжнародна фінансова корпорація (одна з інституцій Групи Світового банку). Відповідно до закону «Про банківську діяльність» у Німеччині, компанія «ПроКредит Холдинг АГ та Ко. КГаА» є старшою компанією групи, тому вона консолідовано контролюється Федеральним управлінням фінансового нагляду Німеччини (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin) та Федеральним банком Німеччини. Щоб одержати більше інформації, відвідайте наш вебсайт www.procredit-holding.com.

Заяви про перспективи розвитку  

Цей пресреліз містить заяви щодо майбутнього розвитку бізнесу й фінансових результатів, а також заяви щодо майбутніх заходів чи подій, які впливають на «ПроКредит Холдинг», що можуть являти собою заяви прогнозного характеру. Такі заяви базуються на управлінні поточними очікуваннями компанії «ПроКредит Холдинг» і на конкретних припущеннях, багато з яких знаходиться поза контролем компанії. Таким чином, вони піддаються впливу численних ризиків, невизначеностей і чинників. Якщо настає один або кілька з цих ризиків або невизначеностей, або якщо основні очікування чи припущення виявляться неправильними, тоді фактичні результати, результати діяльності й досягнення (негативні й позитивні) компанії «ПроКредит Холдинг» можуть суттєво відрізнятися від тих, які виражені або маються на увазі в прогнозних заявах. «ПроКредит Холдинг» не бере на себе жодних зобов’язань оновлювати ці прогнозні заяви чи виправляти їх у разі відхилень від очікуваного розвитку подій.

ПроКредит Банк запрошує всіх скористатися банківськими послугами у нових сучасних зонах самообслуговування з 10.00 до 22.00 протягом 7 днів на тиждень у ТРЦ. м.Київ: Blockbustermall, Skymall, Aladdin, Retroville.  

 

В зонах самообслуговування ПроКредит Банку клієнт зможе скористатися наступними послугами:

1.     Отримати онлайн відео консультацію з питань банківського обслуговування (з 11.00 до 19.00). 

2.     Отримати банківську платіжну картку або довідку.

3.     Поповнити рахунки клієнтів АТ ПроКредит Банк в національній та іноземній валюті.

4.     Отримати готівку в національній валюті. 

На відміну від традиційних банківських відділень, тут немає персоналу. Однак у поточних та потенційних клієнтів є можливість поспілкуватися з консультантами у режимі реального часу за допомогою відео зв’язку з 11:00 до 19:00. 

 

Всі інші послуги (здійснення переказів, обмін валюти, відкриття депозитних рахунків, блокування картки, зміна лімітів та ін.) клієнт може здійснити/отримати 24/7 за допомогою мобільного додатку. 

 

Впровадження інновацій та сучасних технологій є невід’ємною частиною бізнес-моделі ПроКредит Банку, українського підрозділу міжнародної банківської групи ПроКредит. Ми інтенсивно імплементуємо програми діджиталізації та постійно вдосконалюємо платформу інтернет-банкінгу, враховуючи потреби бізнесу та приватних осіб.

 

В реалізації проєкту зі сторони технологічних рішень ПроКредит Банк співпрацював з компанією РЕНОМЕ-СМАРТ https://www.facebook.com/RenomeSmart. Компанія - Інтегратор рішень для фінансового та банківського сектору з 30-тирічним досвідом роботи. 

 

Ми продовжуємо розвиватись і рости у всіх сферах бізнесу, на яких сфокусовані та заохочуємо своїх клієнтів до переходу на цифрові технології.

ПроКредит Банк запрошує всіх скористатися банківськими послугами у нових сучасних зонах самообслуговування з 10.00 до 22.00 протягом 7 днів на тиждень у ТРЦ. м.Київ: Blockbustermall, Skymall, Aladdin, Retroville.

 

В зонах самообслуговування ПроКредит Банку клієнт зможе скористатися наступними послугами:

  1. Отримати онлайн відео консультацію з питань банківського обслуговування (з 11.00 до 19.00).
  2. Отримати банківську платіжну картку або довідку.
  3. Поповнити рахунки клієнтів АТ ПроКредит Банк в національній та іноземній валюті.
  4. Отримати готівку в національній валюті.

На відміну від традиційних банківських відділень, тут немає персоналу. Однак у поточних та потенційних клієнтів є можливість поспілкуватися з консультантами у режимі реального часу за допомогою відео зв’язку з 11:00 до 19:00.

 

Всі інші послуги (здійснення переказів, обмін валюти, відкриття депозитних рахунків, блокування картки, зміна лімітів та ін.) клієнт може здійснити/отримати 24/7 за допомогою мобільного додатку.

 

Впровадження інновацій та сучасних технологій є невід’ємною частиною бізнес-моделі ПроКредит Банку, українського підрозділу міжнародної банківської групи ПроКредит. Ми інтенсивно імплементуємо програми діджиталізації та постійно вдосконалюємо платформу інтернет-банкінгу, враховуючи потреби бізнесу та приватних осіб.

 

В реалізації проєкту зі сторони технологічних рішень ПроКредит Банк співпрацював з компанією РЕНОМЕ-СМАРТ https://www.facebook.com/RenomeSmart. Компанія - Інтегратор рішень для фінансового та банківського сектору з 30-тирічним досвідом роботи.

 

Ми продовжуємо розвиватись і рости у всіх сферах бізнесу, на яких сфокусовані та заохочуємо своїх клієнтів до переходу на цифрові технології.

 

ПроКредит Банк запрошує всіх скористатися банківськими послугами у нових сучасних зонах самообслуговування з 10.00 до 22.00 протягом 7 днів на тиждень у ТРЦ. м.Київ: Blockbustermall, Skymall, Aladdin, Retroville.

 

В зонах самообслуговування ПроКредит Банку клієнт зможе скористатися наступними послугами:

1. Отримати онлайн відео консультацію з питань банківського обслуговування (з 11.00 до 19.00).

2. Отримати банківську платіжну картку або довідку.

3. Поповнити рахунки клієнтів АТ ПроКредит Банк в національній та іноземній валюті.

4. Отримати готівку в національній валюті.

На відміну від традиційних банківських відділень, тут немає персоналу. Однак у поточних та потенційних клієнтів є можливість поспілкуватися з консультантами у режимі реального часу за допомогою відео зв’язку з 11:00 до 19:00.

 

Всі інші послуги (здійснення переказів, обмін валюти, відкриття депозитних рахунків, блокування картки, зміна лімітів та ін.) клієнт може здійснити/отримати 24/7 за допомогою мобільного додатку.

 

Впровадження інновацій та сучасних технологій є невід’ємною частиною бізнес-моделі ПроКредит Банку, українського підрозділу міжнародної банківської групи ПроКредит. Ми інтенсивно імплементуємо програми діджиталізації та постійно вдосконалюємо платформу інтернет-банкінгу, враховуючи потреби бізнесу та приватних осіб.

 

В реалізації проєкту зі сторони технологічних рішень ПроКредит Банк співпрацював з компанією РЕНОМЕ-СМАРТ https://www.facebook.com/RenomeSmart. Компанія - Інтегратор рішень для фінансового та банківського сектору з 30-тирічним досвідом роботи.

 

Ми продовжуємо розвиватись і рости у всіх сферах бізнесу, на яких сфокусовані та заохочуємо своїх клієнтів до переходу на цифрові технології.

 Всі новини
Оновлено 17.09.2021 14:14:01
создание сайта в Болд Ендеворс
e-Bankingx