Головна Індекси ставок для кредитів FLIR

Індекси ставок для кредитів FLIR

Як визначається індекс для перегляду ставки?

Значення індексу фіксується Банком щомісяця у передостанній робочий день календарного місяця та встановлюється з першого дня наступного місяця.

До яких кредитів використовується індекс?

Вказаний розмір індексу використовується для затвердження нових кредитів строком більше 12-ти місяців та з метою встановлення плаваючої відсоткової ставки для майбутніх кредитних договорів, за умовами яких настане час перегляду ставки.

Даний індекс не використовується для перегляду ставки за поточними кредитним договорами, за умовами яких індекс перегляду ставки – строковий депозит у ПроКредит Банку.

Як часто відбувається перегляд ставки?

Перегляд ставки, згідно встановленої в кредитному договорі формули, відбувається відповідно до умов кредитного договору кожні 12 або 18 місяців до кінця строку його дії.

Індекси розраховуються на різні строки розміщення депозитів, який саме використовується у ПАТ «ПроКредит Банк»?

Для розрахунку плаваючої ставки використовуються індекси за 12-місячними депозитами, тобто UIRD12m, USD Libor12m, EURIBOR12m.

Де можна знайти більше інформації про вказані індекси?

Додаткову інформацією можна дізнатися на офіційних інтернет сайтах та в інших засобах масової інформації:

UIRD (Ukrainian Index of Retail Deposit Rates) - http://www.bank.gov.ua/files/UIRD.xls
USD LIBOR (London Interbank Offered Rate) - http://www.bbalibor.com
EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) - http://www.euribor-ebf.eu

Оновлено 24.05.2022 08:21:08
e-Bankingx