Головна Ліміти по платіжних картках

Ліміти по платіжних картках

Чи є в банку обмеження на зняття готівки за допомогою карти?

Для підвищення безпеки ПроКредит Банк встановлює ліміти на зняття готівки і розрахунки картою. За замовчуванням встановлено такі добові ліміти на проведення операцій по платіжним картам ПроКредит Банку:

Операції Visa Classic/Visa Business, грн Кількість операцій
Зняття коштів в банкоматах ПКБ 50 000
10
Зняття коштів в банкоматах / за межами ПроКредит Банку
Зняття коштів в касах ПроКредит Банку Зняття коштів в касах ПроКредит Банку здійснюється з поточного рахунку без використання БПК за умови попереднього замовлення відповідно до операційного регламенту банку
Оплата товарів у підприємствах торгівлі та сервісу 50 000 10
Операції в мережі Інтернет 30 000 7
Переказ коштів з картки на картку (Money transfer) 25 000
(max 30 000)
3

Звертаємо Вашу увагу на обмеження максимальної суми зняття готівкових коштів у банкоматах банку.
Розмір накопичувального ліміту за один календарний місяць складає 500 000 грн. для фізичних осіб та 300 000 грн. з рахунків юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

На здійснення переказів з картки на картку у мобільному додатку встановлено такі обмеження*:

Максимальна сума, грн Кількість
Ліміт на суму одного переказу 25 000
Ліміт переказів за добу 75 000 10
Ліміт переказів за місяць 150 000 25

 *встановлені обмеження не підлягають зміні

Як змінити встановлені ліміти по платіжним картам?

Для зміни лімітів на зняття готівки на 1 день Вам необхідно звернутися:

- в цілодобову клієнтську підтримку Процесингового Центру:
тел. 0 800 50 09 55
тел. +38 (044) 590 10 44

Що таке код CVV/CVV2?

Це тризначний код, що використовується для додаткової ідентифікації держателя карти. Його надруковано на карті на панелі для підпису. Код використовується при здійсненні розрахунків в Інтернеті.

Чи можна повернути товар, придбаний з використанням карти?

Для повернення такого товару Вам необхідно звернутися в магазин, пред’явивши касовий чек, чек ПОС-терміналу і паспорт. Після оформлення повернення збережіть чек. Зарахування коштів на картковий рахунок відбувається протягом 2-14 днів.

Який розмір комісії при оплаті покупок картою?

При оплаті покупок за кордоном додаткові комісії не стягуються, крім випадків, коли валюта розрахунків за товар чи послугу відрізняється від долара США чи євро. В цій ситуації комісія за конвертацію становить 1% від суми операції.

Для чого потрібні додаткові карти?

Додаткова карта випускається на імя довіреної особи, що дає змогу їй здійснювати операції по Вашому рахунку. До одного рахунка може бути випущено кілька додаткових карт: на Ваше імя, родичів, дітей, батьків та інших осіб

Які сервіси доступні в банкоматах ПроКредит Банку?

Крім операцій зняття готівки в банкоматах ПроКредит Банку Ви можете:

  • змінювати ПІН-код;
  • перевіряти баланс;
  • отримувати міні-виписку про останні п’ять операцій по Вашій карті.

Чому іноді на карті блокується сума більша/менша суми операції?

При розрахунках картою або отриманні готівки операція відбувається у 2 етапи:

  1. В момент проведення операції на карті блокується сума, розрахована за курсом VISA на день здійснення операції.
  2. Після оброблення інформації VISA і Процесинговим Центром (протягом 1-30 днів залежно від типу операції) банк списує суми з рахунку клієнта за курсом, встановленим на день списання. Через курсові різниці сума до списання може бути як більшою, так і меншою спочатку заблокованої суми операції.

Де і як зберігати карту?

Платіжну карту слід зберігати в недоступному для сторонніх осіб місці. В жодному випадку не залишайте карту поряд з ПІН-кодом до неї. Не записуйте ПІН-код на карті. Не варто зберігати карту поблизу предметів, що мають електромагнітне випромінювання (наприклад, мобільним телефоном). Це може призвести до розмагнічування смуги, внаслідок чого карта перестане працювати.

У карти скоро закінчиться строк дії. Що потрібно робити?

Строк дії карти вказаний на лицьовому боці під номером у форматі 01/01 (місяць/рік). Карта дійсна до закінчення останнього дня зазначеного місяця.

За 15 днів до закінчення строку дії Вашої карти при наявності грошових коштів на рахунку в сумі, необхідній для перевипуску згідно з тарифами, вона перевипускається.

Для отримання перевипущеної карти Вам слід звернутися з паспортом у відділення ПроКредит Банку.

Оновлено 24.05.2022 08:21:08
e-Bankingx